[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


พยากรณ์อากาศ
 

  
ข้อมูลทั่วไป กสม.  
 
วิสัยทัศน์

                         มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นสากล  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  น้อมนำพระราชดำริ  สืบสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

ปรัชญา

        วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศปัญญา  พลานามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนรายได้ระหว่างเรียน

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้

3. จัดการศึกษาส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

4. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสตามศักยภาพ

5. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างหลากหลาย

6. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

7. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและวิถีวัฒนธรรมไทย


เป้าหมาย

1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ รู้จักคิดวิเคราะห์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

2. นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้  การจัดการและสร้างงานได้

3. นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ

4. นักเรียนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน

5. นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนสำนึกในความเป็นไทย

6. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับความเป็นไทยและพัฒนาสู่ความเป็นสากล

7. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540633
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  540633
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุสุมาลย์วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kusumanwittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  กุสุมาลย์
อำเภอ :
  กุสุมาลย์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47210
โทรศัพท์ :
  042769056
โทรสาร :
  042769056
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/01/2518
อีเมล์ :
  ksm.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตปัญจวิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10:01:15 น.