กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุชีลา  เพรชแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายมนตรี  ว่องไว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาววสุนันท์  ทำนา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง