ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
- ผลงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย คุณครูสหชัย สุวรรณการ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนนะดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนนะดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒