ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
- แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
- แจ้งกำหนดการเยี่ยมและประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพ ระดับScQA โรงเรียนมาตราฐานสากลรุ่นที่ 3
- ขอความอนุเคราะห์บริจาคทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
- ขอเชิญคณะครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒   วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำเภอกุสุมาลย์
ประกาศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม  เรื่องการสอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 ...21/2/63
ประกาศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม เรื่องการรับนักเรียนศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ...4/2/63
คำสั่งโรงเรียน  คำสั่งที่ 84/2563 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ...21/2/63