กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางจำลอง  คนชุม
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวละอองดาว  นันวิสุ
ตำแหน่งครู

นายบุรินทร์  สุพร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย