ติดต่อเรา
https://www.facebook.com/kusumanwittayakhom/
  โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ที่ตั้ง 653 หมู่ 1 ตำบลกุสุมาลย์
           อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร47210
  โทร 0-4276-9056 0-4276-9232    โทรสาร 0-4276-9056
                     e-mail ksm.sch@gmail.com
                  website http://www.ksm.ac.th
  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต23
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ขออภัยในความไม่สะดวกเว็ปไซต์กำลังปรังปรุง