[ admin ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายภัทรวีร์ แก้วแสงใส
ชื่อเล่น : 
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
16/10/2531
อายุ : 
29
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
jutarat8.p@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
41000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0856833120
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาโท