ชื่อ - นามสกุล :นายนววิช จันเต็ม
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสุขศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ