ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบุษบา ลือวันคำ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :0843344225
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :