ชื่อ - นามสกุล :นางกัลยาณี ฟองอ่อน
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :0872308038
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :