ชื่อ - นามสกุล :นายภัทรวีร์ แก้วแสงใส
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ADMIN
ที่อยู่ :
Telephone :0856833120
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน