ชื่อ - นามสกุล :นางณัฐชลิดา ประกิ่ง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน