ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ งอยแพง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ADMIN
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :somsak032525@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน