ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเยาวณี เขื่อนพงษ์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน