ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต.ไพวรรณ ไชยะอ้วน
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :0810486707
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน