ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุวนันท์ ทำนา
ตำแหน่ง :ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน
ที่อยู่ :
Telephone :0990154714
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน