ชื่อ - นามสกุล :นายอดิศร ยะไชยศรี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียรู้คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0867157003
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ